Политика на поверителност

Политика на поверителност

Благодарим ви за проявеният интерес да пазарувате от нас. Вашата поверителност е важна за нас. Информацията по- долу се отнася за обработката на вашите данни.

 

1Информационна клауза в случай на извличане на данни от субекта на данните

В съответствие с член 13, точки 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) (Официален вестник на ЕС L 119, стр. 1), (наричана по-нататък: Регламент), информирам, че:

Администратор на личните ви данни е:

Fashion Trends Group Sp. на o.o.Lipa 8, 37-751 Żohatyn

адрес: ул. Krakowska 87, 32-050 Skawina

 

2. Съхранение на данни за достъп в сървъра

Можете да посетите нашият уебсайт, без да давате никаква информация за себе си. Ние съхраняваме данни само в така наречените сървърни файлове за регистрация, като например заявеното име, датата и часа на достъп, количеството на предаваните данни и  заявеният доставчик. Тези данни се използват единствено, за да осигурят безпроблемно използване на сайта, да подобрят нашата работа и да ни позволят да направим вашето пазаруване още по- приятно.

3. Събиране и използване на данни за изпълнение на договор и при регистрация на профил

Ние съхраняваме лична информация, когато я предоставяте в процеса на вашата поръчка, след контакт с нас (например чрез контактна форма или електронна поща) или при доброволно отваряне на вашият профил. Можете да видите нформацията, която се съхранява чрез съответните форми на въвеждане. Ние използваме информацията от тях за изпълнението на договора и обработването на вашите запитвания. След приключване на договора или анулиране на профила ви, данните ви за по-нататъшно използване ще бъдат блокирани и изтрити след данъчните и търговските срокове за съхранение, освен ако не сте изразили изрично съгласие за по-нататъшно използване на вашите данни или ние правим допълнителни данни, като използваме резервираните ни, които са законно разрешени и които информираме по-долу. Анулирането на вашият профил може да се извърши по всяко време или чрез съобщение с възможните начини за контакт, описани по-долу, или чрез специална функция в клиентският профил.

4. Цел и правно основание за обработване на лични данни

Вашите лични данни ще бъдат обработени, за да:

a) направите и завършите поръчка чрез онлайн магазина

бизкажете вашите оплаквания

визпращаме реклами, оферти или промоции, свързани с продукти, предлагани от

г) поддържаме връзка с клиентите

д) автоматизирано изпълнява законовите задължения, произтичащи от профила на данъчните и счетоводните резерви

5. Задължение за предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни от вас е задължение, произтичащо от изпълнението на споразумение преди сключването му (член 6(1)(f) от Регламент ). То се отнася до Личните данни, предоставени във формуляра при създаването на Профил, до направените поръчки и сключване на договор за продажба и при абониране за Бюлетина и представлява условие за изпълнение на договора за продажба. В други случаи личните данни могат да бъдат обработвани въз основа на:

a) доброволно изразени съгласия (напр. за целите на лицата, участващи в конкурс) член 6(1)(а) от Регламента.

бвалидни разпоредби на закона - обработката е необходима за изпълнение на правно задължение, за което отговаря администраторът (напр. уреждане на сключените договори за продажба от администратора въз основа на данъчни или счетоводни разпоредби)

в) цели, различни от посочените по-горе, т.е. законни интереси, реализирани от Администратора или от трета страна, по-специално за предявяване на претенции, съответстващи на Клиентите.

6. Разпространение на данни за изпълнение на договора

За да изпълним договора и да бъде доставена стоката, ние предоставяме само необходимата информация на компанията, която отговаря за превоза на продуктите. За плащане ние предоставяме необходимите данни за плащане на кредитната институция, която отговаря за плащането, а ако упълномощени от нас или друг доставчик на платежни услуги към платежната услуга, която сте избрали в процеса на поръчка. Използване на данни в секция Абонирай се за бюлетин изпратен в електронната поща, ние използваме необходимите или отделни данни, които предоставяте, за да ви изпратим нашият електронен бюлетин. Можете да се отпишете от нашият бюлетин по всяко време и можете да го направите или чрез съобщение до възможните за контакт форми описани по-долу или чрез линк, предоставен в бюлетина.

7. Периодът, през който ще се обработват данните

Вашите лични данни ще се съхраняват за срок от 5 години от датата на извършване на услугата.

8. Получатели на лични данни

Получателите на Вашите лични данни са субекти, които ни оказват помощ при предоставяне на услуги по електронен път и действат като доставчик на поръчка, което означава, такива лица, които предоставят платежни услуги, куриерски услуги, спедиторски услуги, логистични оператори.

9. Данни, използвани за публикуване на реклами и правото ви да възразите

Освен това си запазваме правото, вашето име и фамилия, имейл адреса и - доколкото сме получили тази допълнителна информация като част от договорните отношения между вас - вашето име, академична степен, вашата година на раждане и специалност, промишлено или търговско име в комбинирани списъци за съхранение и използване за рекламни цели, например за изпращане на интересни оферти и информация за нашите продукти по пощата. Можете да се противопоставите на съхранението и използването на вашите данни за тези цели по всяко време чрез съобщение до възможните опции за контакт, описани по-долу.

10. Права на субекта на данните

Въз основа на Регламента имате право на:

- изискване за достъп до личните ви данни

- изискване за коригиране на личните ви данни

- изискване за изтриване на личните ви данни

- изискване за ограничаване на обработката на лични данни

- обект на обработка на лични данни

- преносимост на данните

11. Използване на Бисквитки

За да направим посещението на нашият сайт привлекателно и да позволим използването на определени функции, ние използваме бисквитки на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство. Някои от „бисквитките“, които използваме са след сесията на браузъра, така че след като затворите браузъра си, изтрийте (т.нар. Сесия бисквитки). Другите бисквитки остават на вашето устройство и ни позволяват да разпознаваме браузъра при следващото ви посещение (постоянни бисквитки). Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за използването на „бисквитки“ и да решавате индивидуално за тяхното приемане или да изключват приемането на „бисквитки“ в определени случаи или като цяло. При неприемането на „бисквитките“ функционалността на нашият сайт може да бъде ограничена.

12. Право на оттегляне от съгласие

Можете да оттеглите дадено съгласие за обработка на личните ви данни по всяко време. Вашето оттегляне на съгласие за обработване на лични данни не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди неговото оттегляне.

13. Оплакване до контролен орган

Имате право да подадете жалба до контролен орган, т.е. Главен инспектор за защита на личните данни.

14. Предаването на лични данни на трета държава или на международна организация

Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени извън Европейската икономическа зона на Google LLC въз основа на адекватни правни гаранции, които са стандартни договорни клаузи за защита на личните данни, одобрени от Европейската комисия (https://policies.google.com/).

15. Информация за автоматично вземане на решения, включително и профилиране

Вашите данни ще бъдат обработени по автоматичен начин (включително профилиране), но това няма да доведе до никакви правни последици по отношение на вас или няма да има значително влияние върху Вашата ситуация. Профилирането на лични данни се състои в обработване на Вашите данни, чрез използване на тези данни за оценка на информация за вас, по-специално за анализиране или прогнозиране на личните предпочитания и интереси.

16. Използване на Google анализи

Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. (www.google.com). Използва се Google Анализ. "Бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на вашият компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране запазване на анонимността на IP на този уебсайт, вашият IP адрес от Google ще бъде съкратен в рамките на държавите-членки на Европейският съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Запазване на анонимността на IP е активна на този уебсайт. От името на оператора на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други оператори на уебсайтове, свързани с интернет. Предприема се като част от Google Анализ, че вашият браузър изпраща IP адрес не може да бъде обединен с други данни на Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в софтуера на браузъра; въпреки това посочваме, че е възможно в този случай да не използвате всички възможности на този уебсайт. Можете също така да предотвратите генерирането на данни от бисквитката, свързани с използването на уебсайта (включително вашият IP адрес) към Google и обработването на тези данни от Google, чрез изтегляне на разположение в следната връзка и инсталиране на: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Като алтернатива на приставката за браузър, можете да кликнете върху тази връзка за да се избегне откриването от Google Анализ на този уебсайт в бъдеще. Тук на вашето устройство се съхранява бисквитка за отказване. Изтрийте „бисквитките“, ще трябва да кликнете отново върху връзката.

17. Използване на Facebook плъгини

На нашият сайт се използват така наречените социални плъгини ("Plugins") социалната мрежа Facebook, която се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Приставките са маркирани с лого на Facebook или с фразата "социален плъгин от Facebook" или "Facebook Social Plugin". Преглед на Facebook плъгините и тяхната поява тук: http://developers.facebook.com/plugins Когато посетите страница от нашия уебсайт, която съдържа социален плъгин, браузърът ви прави директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката е от Facebook директно към браузъра ви и е интегрирано в него. Чрез тази интеграция, Facebook получава информацията, че вашият браузър има достъп до съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате профил в Facebook или не сте влезли във Facebook. Тази информация (включително вашият IP адрес) се предава от вашият браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да назначи незабавно да посети сайта ни във вашият профил във Facebook. Ако взаимодействате с плъгините, например с натискане на бутона "Харесвам" или направите коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Информацията също ще бъде публикувана във вашият профил във Facebook и ще се покаже на вашите приятели във Facebook. Цел и обхват на събиране на данни и по-нататъшна обработка и използване на данни от Facebook, както и вашите права и опции за защита за защита на поверителността ви, вижте политиките за поверителност на Facebook: http://www.facebook.com/policy.php Ако не искайте Facebook за данни, събрани чрез нашият уебсайт, директно определя вашият профил във Facebook, трябва да излезете, преди да посетите нашият уебсайт във Facebook. Можете да предотвратите пълното зареждане на добавките на Facebook с добавки за вашия браузър, например с „Блокиране на Facebook“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) или блокер на скриптове „NoScript“ (http://noscript.net/).

18. Право на информация и възможности за контакт

Вие имате право да получите безплатна информация за съхраняваните при нас данни, както и право на коригиране, блокиране или заличаване на тези данни. За въпроси относно събирането, обработката или използването на вашата лична информация, разкриването, коригирането, блокирането или изтриването на данни и оттеглянето на съгласието или възражението срещу конкретна употреба на данни, моля свържете се с нас директно, като използвате данните за контакт в нашaта страница. Ние използваме данните, които предоставяте, за да изпълним и обработим вашата поръчка. За доставката на продукта, ние предоставяме единствено нужните ваши данни на куриерската компания, която доставя пратката. За плащанията на Abwicklungvon ние предоставяме необходимите данни за плащане на кредитната институция, която отговаря за плащането, а ако са упълномощени от нас или от друг доставчик на платежни услуги - към платежната услуга, която сте избрали в процеса на поръчка.

19. Примерна формулировка: социални приставки от Facebook

На нашия сайт се използват така наречените социални плъгини ("Plugins") социалната мрежа Facebook, която се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Приставките са маркирани с лого на Facebook или с фразата "социален плъгин от Facebook" или "Facebook Social Plugin". Преглед на Facebook плъгините и тяхната поява тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins Когато посетите страница от нашият уебсайт, която съдържа социален плъгин, браузърът ви прави директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката е от Facebook директно към браузъра ви и е интегрирано в него. Чрез тази интеграция, Facebook получава информацията, че вашият браузър има достъп до съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате профил в Facebook или не сте влезли във Facebook. Тази информация (включително вашият IP адрес) се предава от вашия браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да назначи незабавно да посети сайта ни във вашия профил във Facebook. Ако взаимодействате с плъгините, например с натискане на бутона "Харесвам" или направите коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Информацията също ще бъде публикувана във вашия профил във Facebook и ще показва вашите приятели във Facebook. Цел и обхват на събиране на данни и по-нататъшна обработка и използване на данни от Facebook, както и вашите права и опции за защита за защита на поверителността ви, вижте политиките за поверителност на Facebook: http://www.facebook.com/policy.php Ако не искайте Facebook за данни, събрани чрез нашия уебсайт, директно определя вашия профил във Facebook, трябва да излезете, преди да посетите нашия уебсайт във Facebook. Можете да предотвратите пълното зареждане на добавките на Facebook с добавки за вашия браузър, например с "Блокиране на Facebook" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

20. Примерна формулировка: Социални плагини от Twitter

Използване на Twitter плъгини (напр. бутон "Tweet") На нашият уебсайт, т.н. социални плъгини ("Plugins") на услугата за микро-блогове Twitter се използва от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter") се експлоатира. Приставките са маркирани с лого на Twitter, например под формата на синя "птица Twitter". Можете да намерите преглед на плъгините на Twitter и тяхната поява тук: https://twitter.com/about/resources/buttons Когато посетите страница от нашият уебсайт, която съдържа социален плъгин, браузърът ви прави директна връзка със сървърите на Twitter. Съдържанието на плъгина е от Twitter директно към вашия браузър и е интегрирано в страната. Чрез интегриране на Twitter получава информацията, че вашият браузър е достигнал до съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате профил в Twitter или в момента не сте влезли в Twitter. Тази информация (включително вашия IP адрес) се предава от вашия браузър директно на сървър на Twitter в САЩ и се съхранява там. Ако сте влезли в Twitter, Twitter може да зададе вашето посещение в нашия сайт директно в Twitter. Ако взаимодействате с плъгините, натиснете бутона "Tweet", например, съответната информация също се предава директно на сървър на Twitter и се съхранява там. Информацията ще бъде публикувана и в профила ви в Twitter и там ще се появи във вашите контакти. Цел и обхват на събиране на данни и по-нататъшна обработка и използване на данни от Twitter и вашите права и опции за настройка за защита на вашата поверителност, моля вижте правилата за поверителност на Twitter: https://twitter.com/privacy Ако не искате Twitter да събира данни чрез нашия туебсайт, директно присвояват профила ви в Twitter, трябва да излезете, преди да посетите нашия уебсайт в Twitter. Можете също така да използвате добавки, които напълно пречат на зареждането на Twitter плъгини за браузъра ви, z. Б. с блокер на скриптовете "NoScript" (http://noscript.net/).

Като изберете опцията „Приемам“, разрешавате на фирма "SneakerStudio" да използва файлове "бисквитки", пиксели, маркери и подобни технологии. Използваме тези технологии за събиране на информация за Вашето устройство и браузър, за да проследим Вашата активност за маркетингови и функционални цели, напр. показване на персонализирани реклами и подобряване на работата на уебсайта. Фирма "SneakerStudio" може да предостави тези данни на трети лица, в това число на рекламните си партньори в социалните медии, като Google, Facebook и Instagram - за маркетингови цели. Моля да се запознаете с нашата информация за защита на поверителността (вж. раздел "Информация" относно "бисквитките"), за да получите повече информация и научите по какъв начин използваме Вашите данни за необходимите цели (напр. гарантиране на сигурността, обслужване на функциите на кошницата и вход с потребителски данни). повече информация
Приемам
pixel